Szedő Tibor: Bölcsességek az élethez

Te vagy saját magad festménye,
tán a sors írja meg, át életed.
Olykor fakul, majd élénk arcod fénye,
fiatalon könnyed, idővel döcögő lépted.

Te vagy önkritikád tiszta tükre,
ne sanyargasd hiába a lelked!
Negatív elemeket akaszd szögre,
vedd le válladról nehéz terhed!

Te vagy gondolataid pásztora,
terelgesd jó útra őket!
Legyél nyitott egy kedves szóra,
hessegesd el a gondfelhőket!

Te vagy sikered kovácsa,
élj önmagaddal békében!
Ne üssön a kudarc korbácsa,
legyen rend szívedben, lelkedben!

Eliza Wolf: Karácsony ünnepén

Sűrű erdő mélyén, hatalmas fáknak ölén,
Életre kelt egy kis fenyő, kit alig ért fény.
Pedig vágyott reá, s érezte szíve mélyén
Boldog akkor lehet csak, ha álma révbe ér.
Sűrű erdő mélyén ezért sírt, szomorkodott,
Meglátogatták őt őzek, nyulak, mókusok.
Hideg szél suhant át a gyenge kis fenyőfán,
Sok apró hópihe pihent meg minden ágán.
Szomorúan tűrte, s várta hogy jöjjön a fény,
Vaj’ beteljesül egyszer az óhajtott remény?
Igen, eljött a dél, s föléje ért a ragyogó nap.
Reá sütött a fény, mit annyira akart.
Ám a hó újra megeredt, hullott, csak hullott,
Hová lett az áhított fény, mely rá mosolygott?
Eltűnt, de jött a télapó, csilingelt a szán.
Meglátta a kis fenyőt, és így szólott hozzá.
Idehívtak engem őzek, nyulak, mókusok,
Ám fényt hozni tenéked biz’ én sem tudok.
Elviszlek magammal, hol örömmel várnak rád,
Hol gyermek szemek fénye csillog, ragyog reád.
Díszbe öltöztetnek, gyertyafények gyúlnak,
Csillagszórók szórják feléd sugarukat.
Mindenki boldog lesz, körbeállnak téged,
Szívükbe melegséget, örömet költöztet fényed.

N. Sebestyén Katalin: Csendülő lélekharang

Vakító, szikrázó hóbunda borítja a tájat,
karácsony táján megcsendül
szívünk lélekharangja.
Nagy pelyhekkel hulló hó
hófehér, puha betakarja bársonyként
e varázslatos világot, s minden lehulló
hópehely hangtalan karácsonyi
üzenetet hordoz.
Mit szívedből sugárzol: egy szó, egy mosoly,
egy gondolat, egy érintés; megannyi ajándék.
Ünnep van! Karácsony!
Szívünk egyszerre csendül, akár egy
fenséges orgona, minden ölelés körbefon,
s egyszerre szólal a szív lélekharangja.
Karácsony éjjelén megannyi angyalok
szárnyuk kitárásával szeretet ontanak.
Szeretet ünnepén melegség járja át
testünk-lelkünk, hisz a földkerekség
varázslatos, csillogó ünnepe.
Angyalok tovaszállnak, de a
milliónyi szeretet ajándékul ittmarad.
A szeretet himnusza sohasem csendesül,
hisz szívről-szívre elfojthatatlanul zeng,
egységgé formálódva átöleli a világot,
s szívünk legmélyén megcsendül
a lélekharang.

Hermann Marika: Hol van az az ország

Fent a magas égen csillagok ragyognak,
Fényük sugarában angyalok dalolnak.
Titokzatos égbolt, fölötted mi lehet,
Angyalok serege vajon honnan jöhet?
Vár ránk örök élet, miután meghalunk,
Elporladt testünkből tényleg feltámadunk?
Békére lel egyszer bűntől sebzett lelkünk,
Hol van az az ország, hol megpihenhetünk?

Fent a magas égen csillagok ragyognak,
Fényük sugarában angyalok dalolnak.
Hogy hol az az ország, senki nem tudhatja,
Ám, ki Istenben hisz, bizton megtalálja.
Porából feltámad minden hívő lélek,
Isten kegyelméből ők, ott tovább élnek.
Mennyország a neve az örök hazának,
Hol szerető lelkek otthonra találnak.

Mennyei harsonát angyalok megfújják,
Istennek hű fiát hittel magasztalják.
Megváltó született kisdednek képében,
Karácsony éjjelén messze, Betlehemben.
Sorsa beteljesült, így lett szabadítónk,
Gyarló bűneinkből, szeretett megváltónk.
Fent a magas égen csillagok ragyognak,
Emberek lelkében angyalok dalolnak.

Cserna Ferenc: Karácsonyi csillagok

Ragyognak a csillagok
fenn, a magas égen!
Ragyog sok-sok szem sugár
szent karácsony éjen!
Angyalok ékes kara
dicsőíti Istent!
Kőrbe állják gyermekek
a kis Jézust itt lent!

Karácsonyi gyertya ég
a fenyőfa ágán!
Fénye tündöklőn ragyog
otthonok szobáján!
Énekel a kis család
apraja és nagyja!
Énekük a menybe száll,
van, ki meghallgatja!

Karácsonynak ünnepe
Teljen szeretetben.
Hozzon békét, örömöt
Emberi szívekben!
Áldás száll mindazokra,
Kik igaznak élnek!
Szülessenek bárhol is,
Gazdagnak, szegénynek!

Éjféli harangszó zúg
Sötét éjszakában.
Kisded előtt térdelünk
Ki nyugszik jászolban!
Imát rebeg az ajkunk,
Szívünket kitárjuk!
Hit, remény és szeretet
Légy örökre nálunk!

Figula Csaba: Karácsony

Gyertyalángnak fénye,
Tölti meg a házat,
Míg az udvaron a hópelyhek,
Vidáman cikáznak.

Buksi sem csahol már,
Macskák se perlekednek.
Hiszen áhítattal átitatva,
Áldoznak a csendnek.

Csak egy anyóka pakol,
Sürög-forog halkan.
Hogy az elpilledt nagyapót,
Nehogy felriassza.

De hirtelen zaj támad,
Az udvart zsivaj tölti meg.
Megjöttek a gyerekek,
A papát unokák lepik el.

A házat egyszer csak,
Megtölti az élet.
Anyókánk is végez,
Már az asztalon az étel.

A család körbe üli,
Szemükben a béke.
A megnyugvás,
Hogy együtt vannak végre!

Kezeket meg fogják,
S elhangzik a fohász.
Köszönjük neked Istenünk,
Hogy karácsonykor,
Ismét,
Együtt van a család!

2019.06.19. Monoron, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

Csodás alkotásokban gyönyörködhettünk ma Monoron, a Dr Borzsák István Városi Könyvtár kiállító termében.
A festmények teljes bizonyossággal elárulták, hogy N. Sebestyén Katalin a rejtélyes Univerzum hiteles ábrázolója.
Festészetében nem kisebb feladatra vállalkozik, mint ötvözni a tudomány realitását a művészet ábrándos világával, s ezáltal egyedi értéket teremteni.
“2019.06.19. Monoron, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár” bővebben

Szedő Tibor: Anyák napi randevú

Suhanok Feléd szél szárnyán,
vársz reám a menny kertjében.
Ne állj, Anyukám oly árván,
csend pihenjen a szívedben!

Csokrot tart reszkető kezem,
hangod selyme lágyan ölel.
Tengerzöld szemed kémlelem, 
meglepsz a kedvenc sütimmel.

Rád ömlik a virágillat,
boldogságod könnye cseppen.
Teáddal oltom szomjamat,
mosolyod arcomra röppen.

Hajad még most is fekete,
fél szavakból értjük egymást.
Éj ecsete befestette,
megejtjük a bús búcsúzást.

Gyóni Géza: VAN EGY FALU

I.

Van egy falu, – fehérfalú
Templom van a közepében.
Nekem az a kicsiny haza
Legkedvesebb menedékem.

Csendszerető, szántó-vető,
Egyszerű nép lakik benne –
Baja bár száz, sosem lármáz –
Rábízza a jó Istenre…

Mégis hogyha városokba’
Zúgni hallom már a népet;
Sorsa ellen békületlen…
Tudja Isten, mitől – félek…

Úgy ostromol itt a nyomor,
Mely kőházak falát rágja.
Elgyötört nép rázza öklét
Cifra, fényes palotákra.

És ha akkor a zsivajból
Kis falumba be-betérek –
Úgy örül a lelkem annak,
Hogy a házak – mind fehérek…

II.

Van egy kis ház, szőlőinda
Körülfonja.
Kis ablaka oda néz ki
A toronyra.

Van egy kis ház. Templom van a
Közelében;
Szűk ösvénye a templomhoz
Vezet épen.

Gőgös város zajába ha
Beleuntam,
Akácszegett ösvényt járok
Csillapultan.

S hogy megállok a kis háznak
Ereszében,
Úgy érezem: a templomot
Már elértem.