Gyóni Géza

Gyóni Géza 1884. június 25-én Gyónon született. Születési neve Áchim Géza volt. 
Korai költészetére nagy hatással volt szülőfaluja, melynek nyomán felvette a Gyóni nevet is az első kötetének megjelenését követően.

Verseinek gyakori jellemzője volt a halálkép, melyet hol szimbólumként, hol képként, hol valóságként jelenített meg.

Költészetében fellelhető Ady Endre munkásságának a hatása is.
Gyóni Géza részt vett az első világháborúban, ahol a megrázó események, a reménytelenség nagyon elkeserítették. Ezekből a mély érzelmi hatásokból születtek meg a háborús korszakot megjelenítő versei.
Közülük legismertebb a: Csak egy éjszakára.., című alkotása.

Az életet, szabadságot szerető költő hadifogságba esett, ahol az átélt igazságtalanságok, szenvedések megviseltek, és életének 33. évében,
1917-ben elhunyt.
Számtalan költemény született ebből az életszakaszából is.

Egy tanulmány alapján Gyóni munkásságát négy szakaszra oszthatjuk:

  1. Ifjúkori költemények (Versek című kötetben)
  2. Ady-hatás ideje (Szomorú szemmel és az Élet szeretője kötetek)
  3. Háborús korszak (Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című kötet)
  4. A hadifogság kora(Levelek a kálváriáról és Rabságban kötetek)

    Gyóni Géza jelentős kulturális örökséget hagyott az utókorra.
    Igaz, kevés magyar művésszel fordult elő, hogy műveiről, azok minőségéről ilyen sokan, ilyen sokféle véleményt alkottak volna, ám 2017-ben kitüntették a Magyar örökségi díjjal. Ezzel elismerték, hogy költészetével hozzájárult a magyar kultúra, a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemelkedéséhez.