ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül
írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt
weboldal(ak)/honlap(ok) működésével, ezen kívül megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
nyújt tájékoztatást – amennyiben van ilyen. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató valamennyi weblapján (pl.: http://www.dabik.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki.
 
1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Angry Cat Kft.
A szolgáltató székhelye: 2370 Dabas, Szintes utca 2/D, 2. Emelet 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: info@dabik.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-167580
Adószáma: 24796550-2-13
Telefonszáma: 06308522770
Adatvédelmi nyilvántartási száma: –
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11 

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba
lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy
annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a
weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a

Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának
megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Regisztráció/vásárlás
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez
hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció
során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés
semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem
tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4. Rendelés menete
4.1. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.
4.2. Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.
4.3. Webshop-os vásárlás esetén Felhasználó/Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
Felhasználó/Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva. Egyéb
esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.
4.4. Webshop-os vásárlás esetén amennyiben Felhasználó/Megrendelő további terméket szeretne kosárba
helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a
„frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó/Megrendelő.

4.5. Felhasználó/Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, amelyek a
megrendelés típusai szerint eltérőek lehetnek.
4.5.1. Fizetési módok:
Előre utalás, postai rózsaszín csekk, postai átutalás, stb.
4.5.2. Szállítási költség: mindig az adott termék leírásánál részletezettek szerint. A megrendelés során
megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést
visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a
Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”,”Ismeretlen”,
“Elköltözött”, “Nem vette”, “Nem kereste”, stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást
belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott
ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb
postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató
ismételten teljesíteni. Amennyiben utánvétes terméket nem vesz át a Felhasználó/Megrendelő, úgy azt
kizárólag előre utalásos kifizetést követően (tehát a termék teljes vételárának, és a szállítási díjnak
kifizetését követően) szállítja le újból a Szolgáltató. Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi
meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az
újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is
sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Felhasználó/Megrendelő
maradéktalanul elfogadja.
4.6. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó/Megrendelő
köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges
sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése
munkanapokon történik. 
4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat,
illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.
4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
4.10. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert

Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja megrendelése során, vagy a fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után
történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 
5.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és
Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a
Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a
szerződés szerinti teljesítésre.
5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul
tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc
napon belül visszatéríteni.
5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta
kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés
kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

6. ELÁLLÁS JOGA
6.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában
jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
6.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Felhasználó/Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.
6.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség
viselését.
6.4  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén
kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó
anyagi kár megtérítését. 

6.5  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót/Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
6.6  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c.  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d.  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza;
e.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
f.  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható
módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően
kerül sor;
g.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i.  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j.  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
6.7  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de
legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Megrendelő részére, beleértve a
szállítási díjat is.
6.8  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót/Megrendelőt semmilyen
többletköltség nem terheli.

6.9  Felhasználó/Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
6.10  Felhasználó/Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t.
6.11  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás
vállalta e költség viselését. 
6.12  Felhasználó/Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
6.13  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy
Felhasználó/Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
6.14  Amennyiben Felhasználó/Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a
postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő
jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza
Felhasználó/Megrendelő Szolgáltató részére. 
6.15  Felhasználónak/Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára,
ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót/Megrendelőt
terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó/Megrendelő által megadott
bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 
6.16   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043.
6.17  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető
el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
 
6.18  Felhasználó/Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban
található elérhetőségeken.
6.19  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
7.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem
eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal
jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad. 

7.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha
bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató
nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű
használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a
fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba
már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a
Megrendelő számára felismerhetőek voltak.
7.3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési
határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen,
ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a
szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
7.4. A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a
Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen
hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni
jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
 
7.5. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott
számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg
kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől
számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A
közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt
jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket. 
7.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó,
továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Kellékszavatosság
7.7. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával? 
Felhasználó/Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
7.8. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján? 
Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó/Megrendelő által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó/Megrendelő is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó/Megrendelő
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó/Megrendelő kellékszavatossági igényét? 
Felhasználó/Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
7.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Felhasználó/Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
7.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó/Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Felhasználó/Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó/Megrendelő által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
 
7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
7.13. Milyen jogok illetik meg Felhasználót/Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Felhasználó/Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti. 
7.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal. 
 
7.15. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó/Megrendelő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó/Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
7.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania. 
7.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti. 
Jótállás 
 
7.18. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. 
 
7.19. Felhasználót/Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy
ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
7.20. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót/Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és
kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás
8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a
fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles
felvenni.
8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a
békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a
fogyasztót.
8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az
ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.

9. Vegyes Rendelkezések
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő
jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
9.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-
mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából
eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű
követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz
szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a
Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.
 
10. Panaszkezelés rendje
10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti. 
10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak. 
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület
eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
10.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
10.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu 
Vagy területi szerveihez:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu  
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti 
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu  
A magyarországi békéltető testületek listáját itt
találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását
a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a
Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.
10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói
jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető
testület illetékes.
10.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében
köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára
feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
 
11. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken http://www.dabik.hu/adatkezeles
 
Kelt: Dabas, 2019-03-01.
———————————————————————————————————————————
————————————————————-
1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt